Mình là Manny một người trẻ đam mê ngoại ngữ (tiếng Anh (IELTS 8.0) + tiếng Trung). Đây là một góc nhỏ nơi Manny ghi lại hành trình đi dạy và viết về những chủ đề mình thích như ngôn ngữ, lối sống tối giản, làm việc hiệu quả, sức khỏe, và những trải nghiệm khác mà mình may mắn tích lũy được.