Manny là một người trẻ đam mê ngoại ngữ và công nghệ (tiếng Anh (IELTS 8.5) + tiếng Trung), mình có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy. Đây là một góc nhỏ nơi Manny ghi lại một cách có hệ thống hành trình đi dạy, hoàn thiện bản thân, và viết về những chủ đề mình thích như ngôn ngữ, lối sống tối giản, làm việc hiệu quả, sức khỏe, công nghệ và những trải nghiệm khác mình may mắn tích lũy được.