Author Archives: Manny Nguyen

Cách mình sử dụng Notion

Năm 2020 mình chuyển từ Evernote (sau hơn 4 năm sử dụng) sang Notion, mình quyết định dành thời gian coi gần muốn hết video từ cơ bản tới nâng cao về Notion trên Youtube, và mình thấy đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời mình Notion cho mình […]

Hướng dẫn ghi chép từ vựng với Notion – Vocabulary savings account

1. Lời nói đầu Là một người học và dạy ngôn ngữ toàn thời gian (IELTS 8.0 2 lần và tiếng Trung), mình đã trăn trở rất nhiều trong suốt 9 năm qua để tìm ra phương pháp, ứng dụng một hệ thống lưu trữ và ôn tập từ vựng tối ưu nhất cho bản […]

Tích lũy và điểm nút

2 từ trong tiếng Anh mình thích nhất là “accumulate” (tích lũy) và “discipline” (sự kỉ luật) Hồi năm 1 học triết học Mac Lenin, nghe thầy giảng mơ màng về khái niệm sự biến đổi về lượng đạt tới một giới hạn nhất định sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất. Thời điểm […]