How to manage your time more effectively

Disclaimer: mình không khuyến khích làm việc như 1 cái máy, trên thực tế mình rất thích thời gian chơi pickleball với bạn bè. Chia sẻ bên dưới của mình sẽ giúp mn có cái nhìn chính xác hơn về quĩ thời gian bạn thực sự có, hướng tới sử dụng thời gian ý nghĩa hơn.

Lifestyle maintenance

Pillars of life

My strategies

Conclusion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *