Tag Archives: Interdisciplinary skills

Xây dựng kĩ năng liên ngành (interdisciplinary skills)

Trong 2 năm gần đây, mình càng ý thức sâu sắc hơn việc xây dựng kiến thức, kĩ năng liên ngành (interdisciplinary skills). Việc đọc quyển “Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World”, do chị Thảo giới thiệu, giúp mình củng cố niềm tin về việc phải trau dồi interdisciplinary skills hơn. Một vài […]