Category Archives: Productivity

Xây dựng kĩ năng liên ngành (interdisciplinary skills)

Trong 2 năm gần đây, mình càng ý thức sâu sắc hơn việc xây dựng kiến thức, kĩ năng liên ngành (interdisciplinary skills). Việc đọc quyển “Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World”, do chị Thảo giới thiệu, giúp mình củng cố niềm tin về việc phải trau dồi interdisciplinary skills hơn. Một vài […]

Quản lý tài chính với Notion

Bảng 1 – monthly income: Mình dùng chức năng table – inline để tạo. Cột amount mình chọn property type là number, cột tag chọn property type là multi-select, cột note chọn property type là text. Mình sử dụng bảng này để quản lý thu nhập, cột tag cho phép mình biết thu nhập đến […]

Tập trung hơn với Pomodoro technique (Forest)

Mình tin rằng thời gian là thứ quí giá nhất với mỗi chúng ta, việc sử dụng nó hiệu quả chính là chìa khóa cho một cuộc sống tự do và hạnh phúc. Pomodoro technique Tập trung học và làm việc một cách cao độ trong vòng 25 phút. Điều này nghĩa là bạn sẽ […]

Cách mình hệ thống kiến thức trên Notion

Mỗi khi đọc 1 quyển sách, nghe 1 podcast, hay xem 1 bộ phim, mình có thói quen ghi chép lại kiến thức, ý tưởng hay, hoặc đơn giản là một câu thoại mình ấn tượng. Notion thực sự giúp thói quen này của mình trở nên tiện lợi hơn. Việc làm này giúp mình […]

Cách mình sử dụng Notion

Năm 2020 mình chuyển từ Evernote (sau hơn 4 năm sử dụng) sang Notion, mình quyết định dành thời gian coi gần muốn hết video từ cơ bản tới nâng cao về Notion trên Youtube, và mình thấy đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời mình Notion cho mình […]