Tag Archives: Focus

Tập trung hơn với Pomodoro technique (Forest)

Mình tin rằng thời gian là thứ quí giá nhất với mỗi chúng ta, việc sử dụng nó hiệu quả chính là chìa khóa cho một cuộc sống tự do và hạnh phúc. Pomodoro technique Tập trung học và làm việc một cách cao độ trong vòng 25 phút. Điều này nghĩa là bạn sẽ […]