Cách mình hệ thống kiến thức trên Notion

Mỗi khi đọc 1 quyển sách, nghe 1 podcast, hay xem 1 bộ phim, mình có thói quen ghi chép lại kiến thức, ý tưởng hay, hoặc đơn giản là một câu thoại mình ấn tượng. Notion thực sự giúp thói quen này của mình trở nên tiện lợi hơn. Việc làm này giúp mình trở thành một con người thú vị hơn (hoặc ít nhất là mình nghĩ vậy 🤣)

Mình thích chia sẻ với bạn bè của mình về một thứ gì đó mình mới học được. Tụi mình có sử dụng điện thoại, nhưng để mở Notion ra lấy chủ đề nói chuyện. Khi nào mình hoặc bạn bè của mình gặp một vấn đề trong cuộc sống, nếu trong quá khứ mình đã vượt qua việc này rồi, thì mình sẽ lưu trữ lại trong notion giải pháp, và bạn biết đấy khi chúng ta gặp khó khăn thì khó mà suy nghĩ sáng suốt được, lúc này bạn có thể dựa vào hệ thống kiến thức bạn đã xây dựng trong suốt thời gian qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *