The ultimate guide to time, energy, and motivation management

What gets measured gets managed.

  • Để quản lý thời gian hiệu quả, điều đầu tiên bạn phải biết thời gian của mình hiện tại đang được sử dụng cho các hoạt động nào. Để track điều này, mình sử dụng app toggl track. Mình vận hành cuộc sống của mình như kiểu 1 công ty, và những ước mơ mình đang theo đuổi sẽ là những projects hiện có. Đã là công ty thì tất nhiên tài nguyên có hạn, đây là lí do mình chỉ theo đuổi 1 số projects nhất định ở từng thời điểm, tránh ôm đồm, gì cũng muốn và cuối cùng lại không đi tới đâu. Đây là các projects hiện tại mình đang theo đuổi.
  • Việc các bạn track thời gian, sẽ giúp bản thân ý thức hơn về cách mình sử dụng thời gian. Con số không nói dối (numbers don’t lie).

Đọc toàn bộ bài viết của mình trên Notion tại ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *