Tag Archives: 9.0 Reading IELTS

Hướng dẫn cách đạt 9.0 IELTS Reading

Manny đã thi IELTS 3 lần, 2017, 2018, và 2019, và điểm số reading lần lượt của mình là 9.0, 8.5, và 8.5, và lần nào mình cũng dư tối thiểu 10 phút. Trong bài viết này mình xin phép chia sẻ cách mình sử dụng tài liệu đọc của IELTS như thế nào trong […]