Tag Archives: How to learn English through movies

Cách học tiếng Anh và kiến thức từ phim, podcast, và các nguồn khác

1. Phần mở đầu Xuất phát điểm của mình là dân khối A đã thi IELTS đạt 8.5 overall, lần đạt 8.0 đầu tiên của mình mất 5 năm 9 tháng (lúc vào năm 1 đại học xuất phát điểm của mình là toeic 445), từ lúc 8.0 tới 8.5 mình mất khoảng 5 năm […]