Tag Archives: Mindset

Thái độ đúng đắn với việc học IELTS

IELTS 8.0

1. Khi nào bạn nên học IELTS Nếu bạn còn thời gian nhiều, đừng nên học IELTS khi nền tảng tiếng Anh của bạn chưa thực sự tốt, cụ thể là dưới mức tiền trung cấp (pre-intermediate B1). Nếu tiếng Anh giao tiếp hằng ngày bạn vẫn còn vẫn rất ấp úng, ngữ pháp viết […]