Tag Archives: IELTS

Hướng dẫn học IELTS Listening & Reading với Notion

Sử dụng Notion để học IELTS? Là một người đam mê ngôn ngữ, tiếng Anh (IELTS 8.0) và tiếng Trung, mình đã dành rất nhiều thời gian tìm tòi tất cả ứng dụng liên quan tới việc học ngôn ngữ. Mình sử dụng 3 ứng dụng chính là Anki, Memrise, và Notion, nên hôm nay […]

Thái độ đúng đắn với việc học IELTS

IELTS 8.0

1. Khi nào bạn nên học IELTS Nếu bạn còn thời gian nhiều, đừng nên học IELTS khi nền tảng tiếng Anh của bạn chưa thực sự tốt, cụ thể là dưới mức tiền trung cấp (pre-intermediate B1). Nếu tiếng Anh giao tiếp hằng ngày bạn vẫn còn vẫn rất ấp úng, ngữ pháp viết […]