Hướng dẫn học IELTS Listening & Reading với Notion

Sử dụng Notion để học IELTS?

Là một người đam mê ngôn ngữ, tiếng Anh (IELTS 8.0) và tiếng Trung, mình đã dành rất nhiều thời gian tìm tòi tất cả ứng dụng liên quan tới việc học ngôn ngữ. Mình sử dụng 3 ứng dụng chính là Anki, Memrise, và Notion, nên hôm nay mình xin phép chia sẻ cách luyện đề IELTS listening và reading trên Notion nghen ^^

Các bạn có thể làm thử quyển Cam 15 mình tạo trên Notion ở đây. Ngoài bài test, mình có sử dụng chức năng comment (ctrl+shift+M) bên lề để giải thích đáp án và highlight từ vựng mới sau khi làm bài thi xong. Đối với những từ phức tạp hơn mình sẽ gắn trực tiếp link (ctrl+K) liên kết với từ điển oxford kèm số thứ tự tương ứng với lớp nghĩa trong từ điển.

Ví dụ: mình gặp từ manipulate trong paragraph và mình biết là nó đang dùng với lớp nghĩa thứ 2 (theo số thự tự trong từ điển oxford), mình sẽ kí hiệu như sau manipulate(2), từ có gạch dưới vì đã liên kết với link từ điển, bấm vào bạn sẽ đi thẳng tới trang Oxford.

Mình thi IELTS cả 2 hình thức truyền thống và trên máy tính rồi, và mình thấy thi máy có nhiều lợi thế hơn rất nhiều, nên việc luyện tập đọc và nghe trên máy tính qua Notion như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho ai có ý định thi computer-based. Trong bài thi trên máy thật thì paragraph đọc sẽ nằm bên trái màn hình, và câu hỏi sẽ nằm bên phải, và mình cũng mô phỏng lại như vậy trong page này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *